20/10/2011 15:27:59 PM

Những tiêu chuẩn nào cho trang web mà bạn cần hướng tới

(Lượt xem: 5204)
Đó là một câu hỏi lớn làm bối rối những người nào chưa có những tiêu chuẩn rõ ràng. Tiêu chuẩn của một trang web là gì? Đó là cách trang trí và tạo dụng hệ thống trang web cho phép trang web có thể lớn mạnh cả về công nghệ cũng như số người truy cập. Đó là một câu hỏi lớn làm bối rối những người nào chưa có những tiêu chuẩn rõ ràng. Tiêu chuẩn của một trang web là gì? Đó là cách trang trí và tạo dụng hệ thống trang web cho phép trang web có thể lớn mạnh cả về công nghệ cũng như số người truy cập. Những ngôn ngữ và công nghệ thường sử dụng là:
  • CSS ( Casacading Style Sheets): Một kỹ thuật cho phép đưa vào trang web : fonts, màu sắc, và không gian cho trang webs.
  • XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) một dạng ngôn ngữ lập trình có chiều sâu như HTML, ngoài ra còn hỗ trợ cú pháp XML.
  • ECMA Scripts: Phiên bản tiêu chuẩn của JavaScript dùng cho phần lớn các trang web.
Bạn không cần phải biết nhiều về những ngôn ngữ lập trình; chỉ cần biết về những tiêu chuẩn cần phải được giải quyết.
Cách đơn giản để bạn liên kết các câu hỏi này chính là luôn nhớ rằng, những người sử dụng internet không bao giờ dùng chung một hệ điều hành và công cụ lướt web. Thiết kế web và phát triển những chuẩn mực riêng của trang web cho phép bạn thay đổi và vận hành chúng theo cách cần thiết trên các phương diện khác nhau.
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377