12/04/2012 14:53:09 PM

Kiểm tra phòng họp trước khi sử dụng

(Lượt xem: 4380)
Phòng họp là không gian chung. Chúng ta phải dọn dẹp ngay sau khi sử dụng xong cũng như phải kiểm tra lại phòng trước khi sử dụng!
  • Hôm trước, khi em đưa khách hàng vào phòng họp thì nội dung cuộc hợp trước đó vẫn còn trên bảng. Ông trưởng phòng đã nổi giận khủng khiếp.
  • Cậu làm vậy là không được rồi. Trước khi đưa khách hàng vào phòng, cậu phải kiểm tra kỹ càng mới đúng.
  • Em cũng biết là không được rồi. Nhưng lẽ ra người ở cuộc họp trước phải xóa đi chứ!
  • Cả cậu và người dự cuộc hợp trước điều có trách nhiệm. Đành rằng người dự họp phải có trách nhiệm xóa bảng khi họp xong, nhưng chính cậu cũng phải kiểm tra lại trước khi dẫn khách hàng vào phòng.

Lời khuyên:

Có những trường hợp nhân viên dẫn khách vào phòng họp mà không kiểm tra trước bên trong. Tuyệt đối không được để lại nội dung đã ghi trước đó trên bảng. Ngoài ra còn có những thứ khác như tài liệu hay trà nước của cuộc họp trước vẫn còn nguyên ở đó. Chúng ta phải ý thức được phòng họp là không gian chung, phải để phòng họp ở tình trạng sẵn sàng cho người sau sử dụng. Thông tin mật thường bị lộ từ những tình huống như vậy
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377