12/04/2012 15:42:44 PM

Không lưu thông tin công ty vào thiết bị lưu trữ cá nhân

(Lượt xem: 4052)
Cấm sử dụng các thiết bị lưu trữ di động cá nhân. Phải sử dụng đúng mục đích những gì đã được công ty quản lý!
  • Em lưu dữ liệu khách hàng giao vào USB cá nhân mang về công ty. Vậy có gì là không được? 
  • Công ty phải có trách nhiệm quản lý thông tin mà khách hàng giao cho. Công ty không thể quản lý USB cá nhân
  • Em đã không nghĩ đến rủi ro trong việc sử dụng đồ dùng cá nhân. Từ nay em sẽ sử dụng những thiết bị được công ty quản lý.
  • Ừ. Cậu cũng đừng quên USB của công ty là tài sản sử dụng chung. Vì vậy mà sau khi dùng xong, hãy nhanh chóng xóa dữ liệu và trả lại công ty.

Lời khuyên:

Chúng ta không được lưu thông tin do công ty quản lý vào các thiết bị cá nhân để mang đi. Vì khi nghĩ là đồ của mình, chúng ta đễ sinh ra sơ suất và dẫn tới nguy cơ làm lộ thông tin. Nếu có sử dụng phương tiện lưu trữ di động thì hãy sử dụng thiết bị của công ty. Chúng ta nên lập số quản lý các thiết bị lưu trữ của công ty.
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377