12/04/2012 11:29:53 AM

Quản lý các phiên bản của file chứa dữ liệu

(Lượt xem: 3463)
Thật rắc rối khi không biết file mới nhất nằm ở đâu! Điều cơ bản là phải quản lý được các phiên bản của những file chứa các dữ liệu quan trọng.
  • Khi làm các tài liệu báo cáo, cứ mỗi lần chỉnh sửa là lại thêm file nên em cũng không biết file nào là file mới nhất nữa! Trước đây chỉ vì bị nhầm giữa file mới và file cũ mà em đã xóa luôn file mới nhất.
  • Đó là do cậu không quản lý được các phiên bản của file. Chỉ cần cậu biết cách đặt tên file là có thể tránh được chuyện này.
  • Cách đặt tên file? Em đã đặt tên phù hợp cho từng file rồi mà!
  • Đã thật sự phù hợp chưa? chẳng hạn chúng ta có thể dùng ngày tháng để đặt tên file. Khi làm như vậy, lúc cập nhật xong hoặc tạo lại một file nào đó, chúng ta chỉ cần nhìn vào tên file là biết ngay phiên bản nào. Ngoài ra cậu còn có thể quản lý file hiệu quả nếu biết sử dụng tốt cấu trúc thư mục.

Lời khuyên:

Rất nhiều trường hợp nhiều file tài liệu báo cáo hoặc trình bày có tên giống nhau khiến chúng ta mở nhầm file hoặc làm trên phiên bản file cũ. Hẳn sẽ có người nghĩ: "Chuyện này cũng liên quan đến bảo mật thông tin sao?". Bảo mật thông tin cũng có nghĩa là thông tin phải đúng. Vì thế nên dùng thông tin đúng cũng là một yếu tố cần trong vấn đề bảo mật thông tin.
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377