18/09/2012 09:56:24 AM

Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

(Lượt xem: 5125)
Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ biết được cách tạo hiệu ứng con dấu bằng sáp trong Illustrator và Photoshop. Toàn bộ quá trình được thực hiện khá nhiều với Layer Styles. Chỉ mất khoảng 45 phút để hoàn thành nó.Bước 1
Mở Illustrator và sử dụng Ellipse Tool (L) tạo 3 vòng tròn.
Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop
Bước 2
Sử dụng công cụ Type on Path tool để add text vào 1 trong 3 vòng tròn như hình dưới. Ở đây tôi đã thêm văn bản “Approved by Abduzeedo” và “Design-Inspiration-Tutorials”. Đối với vòng tròn bên ngoài chúng ta sử dụng công cụ Warp Tool để bóp méo nó như hình bên dưới

Step 2 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  


Bước 3
Chọn bên ngoài và bên trong vòng tròn lớn hơn và sau đó sử dụng Pathfinder để bỏ đi khu vực trung tâm. Sau đó copy nó và paste vào Photoshop trên một file mới.

Step 3 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  


Bước 4
Vào Layer>Layer Styles>Ineer Shadow. Chọn Blend Mode là Multiply, color là màu đen, Opacity bằng 30%, Angle bằng 90º, Distance 20 pixels, Choke là 0 và size bằng 75 pixels. 

Step 4 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  


Bước 5
Chọn Inner Glow. Với Blend Mode là Overlay, Opacity bằng 45%, color là màu trắng, Source là, Choke bằng 1, Size 30 pixels và sử dụng đường viền như hình bên dưới.
 

Step 5 1 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  


Bước 6
Chọn Bevel and Emboss. Với Style là Inner Bevel, Technique là Smooth, Depth là 150%, Direction là Up, Size là 30 pixels, Soften là 10 pixels, Angle là 90º, Altitutde là 32º. Đối với Highight Mode chọn Screen, color là trắng với 65%. Đối với Shadow Mode chọn Color Burn, color là màu đen và Opacity bằng 20%.
Step 6 1 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  

Bước 7
Đối với Color Overlay chọn màu đỏ tía như bên dưới.

Step 7 1 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  

Bước 8
Đây là hiệu ứng bạn có được sau khi áp dụng Layer Styles đầu tiên

Step 5 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  

Bước 9
Tạo một vòng tròn bằng Ellipse Tool (U), thêm vòng tròn ở bên dưới hiệu ứng sáp mà chúng ta đã tạo ở bước trước.

Step 6 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  

Bước 10

Nhân đôi vòng tròn này và áp dụng layer styles như đã làm nhưng có một vài thay đổi.

Step 7 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  

Bước 11
Sử dụng các thiết lập cho vòng tròn này như các hình bên dưới.


Step 8 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083392689 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083397022 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083400719 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

 

Bước 12
Với công cụ Eraser Tool (E) bạn có thể xóa một số phần trên vòng tròn cho nó được tự nhiên hơn.

Step 9 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  

Bước 13
Thêm một vòng tròn khác ở giữa hiệu ứng sáp.

Step 10 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  
Bước 14
Áp dụng Layer Styles tương tự như những bước trên, dưới đây là những thiết lập Layer Styles.


Step 11 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083526407 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083530369 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083534811 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083538738 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083561840 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop


Bước 15
Đây là hiệu ứng chúng ta đã hoàn thành ở bước này sau khi áp dụng Layer Styles.

Step 12 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  
Bước 16
Copy text từ Illustrator và paste vào Photoshop. Sau đó điều chỉnh kích thước sao cho nó phù hợp.

Step 13 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  

Bước 17
Một lần nữa áp dụng Layer Styles nhưng lần này chủ yếu là Bevel and Emboss và Inner Shadow.


Step 14 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083613103 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083619554 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083624347 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop


Bước 18
Và bạn sẽ được như hình bên dưới.

Step 15 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  

Bước 19
Thêm biểu tượng Abduzeedo (Symbol Abduzeedo) vào như hình bên dưới.

Step 16 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  
Bước 20
Áp dụng Layer Styles như những bước khác, tuy nhiên, Bevel and Emboss sẽ có những thiết lập khác đặc biệt là Technique. Chúng ta sẽ chọn Chisel Hard.


Step 17 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083671760 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083681053 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083691279 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

media 1326083697193 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

Bước 21
Đây là biểu tượng của chúng ta sau khi đã áp dụng Layer Styles.

Step 18 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  
Bước 22
Chọn tất cả các layer và nhân đôi chúng, sau đó merge tất cả các layer mới nhân đôi. Vào Filter>Blur>Gaussian Blur với Radius là 10px.

Step 19 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop  

Bước 23
Import (đưa) texture cát và đặt nó ở trên các layer khác. Mask texture cát như hình dạng của sáp.

Step 20 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop
Bước 24
Thay đổi chế độ hòa trộn (Blend Mode) của texture cát là Overlay. Nhớ rằng, texture của chúng ta phải có màu xám. Nếu không vào Image>Adjustments>Desaturate.
Step 21 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop
Bước 25
Step 22 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop
Bước 26
Polina Katritchvới tên old paper background. Hình ảnh này của Shutterstock.

Step 23 Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

kết luận

Conclusion Tạo Con Dấu Bằng Sáp trong Illustrator và Photoshop

 

  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377