09/04/2012 09:09:10 AM

Học Photoshop: Tạo chiếc đĩa mềm

(Lượt xem: 3555)
Topweb xin giới thiệu các bạn bài hướng dẫn tạo chiếc đĩa mềm bằng photoshop.1. Mở một tài liệu mới với kích thước khoảng 400×400 Px. Nền màu trắng

2. Chọn Rounded Rectangular (M) với thông số trên thanh tùy biến như hình sau.


3. Vẽ một hình vuông như hình dưới. Và nhấn Ctrl-Enter để thiết lập vùng lựa chọn. Sau đó tô nó với màu bạn muốn. Tôi to màu đỏ và đặt tên layer này là Hình Gốc.

4. Dùng Polygonsal Lasso (L) và tạo một vùng lựa chọn hình tam giác như hình sau. Nhấn Delete để xóa cạnh đó đi.


5. Tạo một vùng lựa chọn bằng Rectangular Marquee (Rect Marq) (M) như hình và sau đó nhấn Delete


6. Dùng Polygonsal Lasso (L) và tạo một vùng lựa chọn như 2 hình dưới và lại nhấn Delete.

7. Tạo tiếp vùng lựa chọn bằng Rect Marq (M) ở vị trí như hình sau và nhấn Delete.

Sau đó vẫn giữ nguyên vùng lựa chọn và nhấn Shift để di chuyển vùng lựa chọn sang cạnh đối diện và nhấn Delete. Như vậy bạn đã hoàn thành bước đầu tiên là tạo hình chiếc đĩa. Chiếc đĩa của bạn giờ có hình như hình sau.


8. Nhân đôi layer Hình Gốc lên bằng cách nhấn Ctrl-J sau đó bạn vào Filter > Stylize > Emboss với thông số như hình dưới. Sau đó đổi chế độ hòa trộn của layer này thành Hard Light và hạ mức Opacity xuống còn 75%


9. Chọn Rounded Rectangular (U) và vẽ một hình như hình dưới.

10. Nhấn Ctrl-Enter để thiết lập vùng lựa chọn và tạo một layer mới. Đặt tên là Nhãn Đĩa.

11. Tô màu trắng cho layer Nhãn Đĩa và vào Filter > Stylize > Emboss với thông số như hình ở bước 8 nhưng với giá trị Angel là 135*.

12. Đổi chế độ hòa trộn của layer Nhãn Đĩa thành Hard Light và hạ mức Opacity xuống còn 75%. Bạn được hình dưới.


13. Lập lại từ bước 9 đến bước 12 để tạo ra vùng đối diện. Bạn được kết quả sau.


Bây giờ việc cần làm tiếp là tạo miếng bọc sắt của chiếc đĩa.

1. Dùng Rounded rectangular (U) và vẽ một hình như hình dưới. Sau đó nhấn Ctrl-Enter để thiết lập vùng lựa chọn. Tiếp theo tạo một layer mới đặt tên là Vỏ Sắt và tô với màu trắng.


2. Dùng Rect Marq (M) vẽ một hình như hình dưới để xóa bớt phần thừa đi.


3. Chọn lại Rounded Rectangular (U) với thống số Radius trên thanh tùy biến là 2 và vẽ một hình như hình dưới. Ctrl-Enter và nhấn Delete để xóa.


4. Ctrl-Click vào layer Vỏ Sắt và vào Filter > Render > Lighting Effect với thông số như hình dưới.


5. Vẫn giữ nguyên vùng lựa chọn bạn chọn Gradient (G) ở trên thanh tùy biến bạn nhấp vào những vị trí mũi tên và chọn Metal. Sau đó chọn Gradient số 3 như hình.


6. Đổi màu gradient sao cho giống màu hình này.


7. Kéo một đường từ trái sang phải bạn được hình sau.


8. Vẫn giữ nguyên vùng lựa chọn bạn vào Select > Modify > Contract với giá trị là 1 Px. Tạo một layer mới đặt tên là Kim Loại

9. Tô nó với màu B4B4B4 và vào Filter > Noise > Add Noise với thông số như hình sau.


Bạn được hình này


10. Vào tiếp Filter > Blur > Motion Blur với thông số như hình sau.


11. Đổi chế độ hòa trộn của layer Kim Loại thành Hard Light. Nếu thích bạn có thể vào Filter > Sharpen > Sharpen để cho nó thêm ngầu đời. Bạn được hình sau


Nếu bạn thích nó dầy nên một xíu giống của tôi, thì bạn fải tạo thêm một layer nữa trên layer Kim Loại và tô nó với màu trắng. Sau đó vào Filter > Stylize > Emboss với thông số như hình trên và Angle là 135*. Sau đó đổi chế độ hòa trộn thành Hard Light và hạ Opacity xuống còn 40%

Tạo thêm mũi tên cho nó quốc tế.

1. Chọn Line Tool (U) trên thanh tùy biến thiết lập thông số như hình sau


2. Vẽ một mũi tên ở vị trí như hình và nhấn Ctrl-Enter để thiêt lập vùng lựa chọn. Tạo một layer mới và tô nó với màu trắng.


3. Vào Filter > Stylize > Emboss với thông số như hình ở bước đầu tiên nhưng giá trị angle là 135*. Sau đó đổi chế độ hòa trộn thành Hard Light và hạ Opacity xuống còn 75%.

Vậy là xong rồi! và bạn có kết quả sau


Đây là một hình khác

  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377