09/04/2012 08:11:04 AM

Học Photoshop: Tạo logo đa giác

(Lượt xem: 4081)
Với shape và các hiệu ứng layer, bạn cũng có thể tạo ra một logo đẹp  - Tạo một file mới nền trắng.
- Chọn Polygon Tool > chỉnh và vẽ như sau:- Ctrl-Enter để thiết lập vùng lựa chọn và chỉnh như sau:


- Layer > Layer Style > Blending Options và chỉnh như sau
- Nhân đôi layer và dùng Move tool di chuyển gần giống như sau


- Sau đó Merge Link tất cả các layer polygon lại > Ctrl + T > Right click chọn Perspective và chỉnh như sau:


- Nhân đôi layer > Edit > Transform > Flip Horizontal > Dùng move tool di chuyển cho nó song song
- Dùng Elliptical Marquee Tool > Nhấn Shift và vẽ một vòng tròn > Tạo Layer mới > Đổ màu trắng cho hình tròn.


- Chỉnh Blending Options như trên cho hình tròn > Thêm text > DONE

  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377