07/04/2012 09:04:02 AM

Học Photoshop: Vẽ chim cánh cụt (Penguin) - Phần cuối - Tạo 3D

(Lượt xem: 8611)
Một "đại" hướng dẫn bạn một cách chi tiết nhất để vẽ con chim cánh cụt bằng photoshop, biểu tượng của Linux Operating System (Phần cuối)Tạo bóng 3D:
Click trên layer Bụng px2. Tạo một new layer, đặt tên là Chân trái InSha.


và Fill với màu đen. Filter > Blur > Gaussian Blur như hình 64. Chọn lệnh Move và di chuyển xuống. Crtl + Click trên layer bụng tạo vùng chọn và ấn Ctrl + Shift + I và ấn del.


Doublicate layer này và đặt tên Chân phải InSha. Edit > Transform > Flip Horizontal. Di chuyển sang chân phải.


Click trên Layer Chân phải px tạo New layer với tên là Bóng chân trái. Click trên layer Chân trái và Select > Modify > Expand > 10 pixels. Fill với màu đen.
Vẽ một vùng chọn mới bằng Eliptical Mequee Tool


và ấn del. Ctrl + D. Filter > Blur > Gaussian Blur > 14 pixels. Ấn Ctrl + Clicl trên layer Chân trái, ấn Ctrl + Shift + I và ấn Del. Set Opacity còn 30%.


Click trên Layer Thân và tạo một new layer tên là Drop Shadow. Đặt layer này dưới layer Thân và vẽ một vùng chọn.


Fill với màu đen. Filter > Blur > Gussian Blur > 10 pixels và set Opacity còn 50%.


Click trên layer Mỏ px1 và Tạo một New layer, đặt tên là Bóng mỏ. Dùng PolyLasso Tool và cho FF một hình thế này.


Chọn Foregroùd là màu đen, chọn Gradient, vẽ một đường từ tỷên đỉnh xuống đáy trong vùng chọn. Filter > Blur > Gussian Blur > 7 pixels. Di chuyển layer này xuống dưới layer Mỏ và giảm Opacity còn 40%.
Bước cuối cùng. Click đúp trên layer Mắt trái và Set các thông số như hình.


Làm tương tự với mắt phải.
XONG!
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377