07/04/2012 08:28:38 AM

Học Photoshop: Vẽ chim cánh cụt (Penguin) - Phần hai - Tô màu

(Lượt xem: 4869)
Một “đại” hướng dẫn bạn một cách chi tiết nhất để vẽ con chim cánh cụt bằng photoshop , biểu tượng của Linux Operating System (Phần 2)Tô màu:
Tạo Group thứ 2 tên là Result. Tạo các New layer trong đó như FF làm trong hình 18.

Ctrl + click trên ô vuông của layer thân trong Palette Layers. Bạn tạo một New layer trong group result và Fill nó với màu đen.
Tương tự với Layer tên là bụng. Nhưng lần này bạn không Fill nó mà chọn Foreground là màu #D0D0D0) và Background là màu #ABABAB. Chọn Gradient loại Foreground to Background và Linear Gradient kẻ một đường từ đỉnh xuống đáy của layer này. Kết quả như bạn thấy hình 19.


Tiếp tục làm như bước 2 với New layer tên là cánh trái, Fill nó với màu đen. Lặp lại với cánh phải.
Tạo một new layer tên là Mắt trái, chọn Gradient với cùng loại như bước 3. Tuy nhiên thay đổi màu sắc Foreground là #E6E6E6 và Background là #C9C9C9. Chọn Inner Glow, set các thông số như hình 20

Lặp lại với mắt phải. Đây là kết quả bạn có! H21

Tương tự với 2 New layer là con ngươi phải và con ngươi trái, nhưng Fill nó với màu đen. Đây là kết quả! H22


Tạo một New Layer tên là chân trái, cách làm như trên. Lần này bạn chọn Gradient với màu Foreground là #E0CD00 và Background #DFBA00. Drag một đường theo hình mũi tên. Kết quả h23.

Bây giờ, tiếp tục chọn Inner Glow với các thông số như hình: h24

Lặp lại tương tự với Chân phải. Đây là kết quả: h25

Tạo một New layer, gọi là mỏ. Chọn Gradient set màu sắc như sau: Foreground #EEE300 và Background #EAC300. Chọn cùng loại Gradient và drag một đường như hình h26

Đây là kết quả cho tới bước này. H27

Đánh bóng:
Tạo một New layer bên trên layer thân đặt tên là thân px1. Dùng Elipcal Marquee Tool và vẽ một vùng chọn như bạn thấy. h28.

Bây giờ, chọn Gradient, set Foreground là Trắng, chọn loại Gradient là Foreground to Transparent, chọn Linear gradient và kẻ một đường từ trên xuống dưới. Đây là kết quả! H29

Bạn Ctrl + click trên hình nhỏ của layer thân trong Palette Layers, tạo ra vùng chọn quanh thân. Chọn Select > Modify > Contrast và chọn 4 pixels. Tạo New layer gọi là Thân px2. Chọn Gradient với cùng loại và màu như trên, kéo một đượng từ dưới lên trên như hình h30.

Tạo một vùng chọn mới như hình h31,

sau đó bạn ấn delele. Giảm Opacity còn 79%. Kết quả của FF h32.


Tạo một new layer trên Layer mắt trái là Mắt trái px1, Crtl + Click để tạo vùng chọn, chọn Select > Modify > Contrast > 5 pixels. Sử dụng công cụ Gradient cùng loại như trên, kẻ một đường trên xuống đến giữa của vùng chọn. Bạn vẽ một vùng chọn mới như hình 33 và ấn delele.


Tạo new layer trên Layer Mắt trái px1 đặt tên là Mắt trái px2. Select > Modify > Contrast > 4 pixels. Sử dụng Gradient, kéo từ dưới lên trên. Dùng Elip marquee tool để tạo một vùng chọn như bạn thấy trong hình 34,

ấn delete và set Opcacity còn 39%. Kết quả chỉ ra trong hình 35.

Lặp lại tương tự bước 4 cho mắt phải, tên layer mới là Mắt phải px1. Vẽ một vùng chọn như trong hình 36 và ấn delete.

Lặp lại bước 5 cho New layer là Mắt phải px2. Bạn vẽ vùng chọn như trong hình 37

và ấn delete. Đây là kết quả cho 2 mắt. H38.

Tạo new layer cho Con ngươi trái px1 trên Layer Con ngươi trái. Ctrl + click trên Layer Con ngươi trái để tạo vùng chọn. Select > Modify > Contrast > 2pixels. Gradient cùng loại như trên, kéo một đường từ trên xuống gần đáy trong vùng chọn. vẽ một vùng chọn như bạn thấy trong hình 39 và ấn del.

Dùng PolyLaso Tool vẽ một vùng chọn như hình 40 và ấn del.

Tạo một New layer trên layer Con ngươi trái px1 đặt tên là Con ngươi trái px2. Select > Modify > Contrast > 2pixels. Gradient cùng loại như trên, kéo một đường từ dưới lên trên. Vẽ một vùng chọn bằng công cụ Elipcal Merquee Tool như hình 41

và ấn del. Set Opacity còn 40%. Kết quả trong hình 42.

Bây giờ, bạn Doublicate 2 layer Con ngươi trái px1 và Con ngươi trái px2, đổi tên thành Con ngươi phải px1 và Con ngươi phải px2. Ctrl + T và di thu nhỏ cùng với di chuyển cho phù hợp với mắt phải. Kết quả trong h43.

Tiếp đến là viền mắt. Bạn Ctrl + Click trên layer Viền mắt trái trong Group Scratch, tạo một New layer phía dưới layer Mắt trái và Fill nó với màu đen. Tạo New layer đặt tên là Viền mắt trái px và Select > Modify > Contrast > 4 pixels. Sử dụng Gradient cùng loại như trên, kéo một đường như hình 44.

Vẽ một vùng chọn như hình 45. Ấn del. Tiếp, Filter > Blur > Gausian Blur, chọn 1.5 pixels. Ấn OK sau đó set Opacity của nó còn 75%.

Lặp lại các bước 12, 13 cho viền mắt phải. FF đặt tên và Viền mắt phải (đặt layer này dưới layer Viền mắt trái) và Viền mắt phải px. Đây là kết quả sau bước 12, 13 và 14. h46

Tiếp đến là cái Mỏ. Click đúp trên layer này. Chọn như hình 47.

Tạo New layer, tên là Mỏ px1. Select > Modify > Contrast > 4 pixels. Chọn Gradient, cùng loại như trên, kéo một đường như trong hình 48.

Vẽ một vùng chọn như hình 49. Ấn Del.

Tạo một Layer mới, tên Mỏ px2. Ctrl + click trên layer mỏ trong palette Layers để tạo vùng chọn, Select > Modify > Contrast > 4 pixels. Sử dụng Gradient, vẽ một đường như hình 50.

Bỏ vùng chọn. Bây giờ, bạn Ctrl + Click trên hình nhỏ của layer Mỏ, chọn Select > Transform Selection và di chuyển như hình 51.

Ấn Del, set Opacity còn 90%. Kết quả bạn thấy trong hình 52.

Click trên layer bụng. Tạo New layer gọi là bụng px1. Vẽ một vùng chọn như hình 53.

Sử dụng Gradient, kéo một đường như hình 54.

Sau đó, Ctrl + click trên layer bụng, ấn Ctrl + Shift + I và ấn Del. Kết quả trong hình 55

Tạo một new layer, đặt tên Bụng px2, Ctrl + Click trên Layer bụng tạo vùng chọn. Select > Modify > Contrast > 4 pixels. Sử dụng Gradient kéo một đường như hình 56.

Giảm opacity còn 50%.
Click trên Layer Chân trái và tạo một Layer mới tên là Chân trái px. Vẽ một vùng chọn như bạn thấy trong hình 57.

Sử dụng Gradient kéo một đường, từ đỉnh xuống đáy trong vùng chọn. Ctrl + D. Doublicate layer này, đổi tên thành Chân phải px. Di chuyển sang chân phải. Kết quả trong hình 58.

Click trên Layer cánh trái, tạo một New layer tên là Cánh trái px1. Ctrl + Click trên Layer cánh tạo vùng chọn. Select > Modify > Contrast > 4 pixels. Dùng Gradient kéo một đường như hình 59.

Select > Transform selection, di chuyển như hình 60

và ấn Del. Hạ Opacity còn 76%.
Doublicate, FF đặt tên mới là Cánh phải px1. Sau đó Edit > Transform > Flip Horizontal và di chuyển sang cánh phải.
Click trên Layer Cánh trái px1 và tạo một New layer là cánh trái px2. Ctrl + Click trên layer Cánh trái để tạo vùng chọn. Select > Modify > Contrast > 2 pixels. Fill với màu trắng. Select > Modify > Contrast > 4 pixels và ấn Del. Sử dụng công cụ Polygonal Lasso Tool vẽ một vùng chọn như hình 61.

Ấn Del và giảm Opacity còn 47%.
Doublicate layer này đặt tên là Cánh phải px2. Edit > Transform > Flip Horizonal và di chuyển sang cánh phải.
Kết thúc việc tạo bóng. Kết quả của bạn như hình 62.

Các bạn xem tiếp phần cuối tại đây
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377