28/08/2012 16:22:02 PM

Webmaster – Quản trị Web – Thuật ngữ Quảng bá Web

(Lượt xem: 6828)
Webmaster là một khái niệm khá chung bao quát tập hợp nhiều nghề hoặc chức năng khác nhau. Một cách khái quát, Webmaster tạm dịch là quản trị Web, người chịu trách nhiệm một trang Web.Webmaster là một khái niệm khá chung bao quát tập hợp nhiều nghề hoặc chức năng khác nhau. Một cách khái quát, Webmaster tạm dịch là quản trị Web, người chịu trách nhiệm một trang Web.

Vai trò của quản trị Web

Khái niệm quản trị Website là tên gọi chung người nào đó chịu trách nhiệm một trang Web cho mộ tập thể hay cơ quan hoặc tổ chức nào đó.

Khái niệm quản trị bắt đầu từ khi ra đời Internet, tập hợp các chức năng của Word Wide Web. Tuy nhiên ngày nay công việc quản trị rất bao quát bởi từng nhiệm vụ có thể được đảm nhiệm bởi cả một ê kíp. Xét trên khía cạnh phát triển của kỹ thuật số thì đây là những trường hợp mà người ta cần phải liên lạc với quản trị Web :
  • Một vấn đề bất thường trong việc hiển thị trang Web;
  • Khi mà người ta muốn liên lạc với tổ chức đại diện cho Website, nhưng địa chỉ không tìm thấy trong phần nội dung.
Sau đó, tùy theo qui mô và tính phức tạp của từng tổ chức mà quản trị viên có nhiều nhiệm vụ riêng biệt như sau :
  • Thiết kế Web,
  • Phát triển, lập trình trang,
  • Chịu trách nhiệm biên tập nội dung,
  • Hỗ trợ kỹ thuật,
  • Quản trị mạng,
  • Trưởng dự án Internet/Intranet
Ngoài ra đó còn là người đảm nhiệm duy trì, cập nhật trang web. Vai trò người quản trị là đa nhiệm. Họ có thể đảm nhiệm tốt mảng lập trình cũng như là soạn thảo nội dung. Người quản trị cũng phải biết quảng bá và mang lại lượng truy cập của trang mà anh ta đảm nhiệm.
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377