02/12/2011 08:58:51 AM

Google thêm tùy chọn URL parameter vào công cụ Google Webmaster

(Lượt xem: 3204)
Những thông tin quan trọng cần thiết cho việc thiết kế web,seo web.Năm 2009, Google tung ra tính năng tham số của công cụ Google Webmaster, cho phép các chủ sở hữu website chỉ định các tham số trên website của họ là tùy chọn hay bắt buộc. Một năm sau, họ cải tiến tính năng này bằng cách cung cấp tùy chọn  giá trị mặc định. Google cho biết từ đó đến nay, họ đã nhìn thấy được tác động tích cực từ việc sử dụng các công cụ trên. Hiện tại, họ lại cải tiến tính năng này một lần nữa, bằng cách cho phép chủ website chỉ định cách để một tham số thay đổi nội dụng của trang web.
Những tùy chọn mới cho việc cung cấp thông tin về các thông số trong URLs
Tùy chọn này cho phép bạn chỉ định một tham số có thay đổi nội dung trên trang hay là không. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn nếu một tham số thay đổi được nội dung trên trang web. Hiện tại có một số tùy chọn sẵn sàng để sử dụng, được miêu tả chi tiết bên dưới.
Để thử nghiệm tính năng này, hãy đăng nhập tài khoản Google webmaster của bạn, click lên trang bạn muốn cấu hình, sau đó chọn Site configuration > URL parameters. Bạn sẽ thấy một danh sách các tham số Google đã tìm thấy trên trang web, cùng với số URLs chứa những tham số này.
Hành vi mặc đinh là “Let Googlebot decide”. Kết quả là Google sẽ chỉ ra các URL trùng lắp và gộp chúng lại, như họ nói trong nội dung hỗ trợ:
“When Google detects duplicate content, such as variations caused by URL parameters, we group the duplicate URLs into one cluster and select what we think is the “best” URL to represent the cluster in search results. We then consolidate properties of the URLs in the cluster, such as link popularity, to the representative URL. Consolidating properties from duplicates into one representative URL often provides users with more accurate search results.
To improve this process, we recommend using the parameter handling tool to give Google information about how to handle URLs containing specific parameters. We’ll do our best to take this information into account; however, there may be cases when the provided suggestions may do more harm than good for a site.”
Ngoài ra, nếu bạn muốn điều khiển tiến trình này thì click Edit , sau chỉ định tham số đó có thay đổi được nội dung trang web không. Bạn có thể nhìn thấy một danh sách các URLs với tham số chứa trong đó được hightlight, giúp bạn tìm ra nó được sử dụng cho nội dung gì.
 
Bạn có hai lựa chọn:
     No: Doesn’t affect page content
    Yes: Changes, reorders, or narrows page content
Lựa chọn: Tham số không thay đổi nội dung trang web
Nếu bạn chọn No, bạn sẽ thấy đoạn message sau:
“Select this option if this parameter can be set to any value without changing the page content. For example, select this option if the parameter is a session ID. If many URLs differ only in this parameter, Googlebot will crawl one representative URL.”
Google sẽ kết hợp một URL nào đó chứa những tham số đó với cácURL không chứa chúng. Ví dụ, với hai URL sau, Google sẽ gộp thành một, và URL đó giống với cái thứ nhất.
tham so trong thiet ke web
Lựa chọn: Tham số thay đổi nội dung trang web
Nếu bạn chọn Yes, bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn hơn.
Tham số này tác động đến nội dung trang web như thế nào?
Sorts: Nội dung trang vẫn giữ nguyên, nhưng được sắp xếp lại
Narrows: Tham số là một bộ lọc cho hiển thị một tập hợp con của nội dung
Specifies: Tham số quyết định nội dung trang
Translates: Nội dung trang xuất hiện trong một ngôn ngữ khác
Paginates: Tham số cho biết số trang của một tập hợp nội dung lớn hơn
Other: Không phải tùy chọn nào trong các tùy chọn trên
các thông tin kiến thức thiết kế web
Googlebot sẽ lấy ra những URL nào chứa tham số này ?
Let Google decide: đây là thiết lập mặc định
Every URLs: Google lấy ra tất cả các URL và sử dụng thông tin giá trị ở trên để chọn ra cái cần hợp nhất
Only URLs with value: sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn Google chỉ lấy những URL nào chứa giá trị cụ thể của tham số.
No URLs: tùy chọn này nều bạn không muốn Google lấy bất kỳ URL nào chứa tham số này.
Một tính năng khác Google cung cấp nữa là  cho phép download tất cả các thiết lập tham số dưới dạng một file CSV, do đó bạn có thể sắp xếp chúng ngay cả khi ngoại tuyến.
kiến thức thiết kế web
Tại sao bạn nên sử dụng tính năng này
Như Google lưu ý: “Only use this feature if you feel confident about how parameters work for your site. Telling Googlebot to exclude URLs with certain parameters could result in large numbers of your pages disappearing from our index” (Chỉ nên sử dụng tính năng này nếu bạn thực sự hiểu rõ về cách mà các tham số làm việc với trang web của bạn. Thiết lập cho Googebot loại trừ những URL chứa một vài tham số có thể làm cho một số lớn các trang web của bạn biến mất khỏi chỉ mục của chúng tôi). Mặc dù vậy, lợi ích do tính năng này đem lại cũng rất đáng kể. Nếu tiến trình thu thập URL hiệu quả, sẽ càng cho nhiều trang web được thu thập, và do đó sẽ được lập chỉ mục. Mặc khác, các liên kết được gộp thành một có thể giúp tăng thứ hạng.
 
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377