22/08/2011 11:26:42 AM

Font chữ quan trọng trong thiết kế web

(Lượt xem: 4512)
Khi thiết kế web lưu ý Font chữ dùng trên các trang web. Thiết kế web chuyên nghiệp quan trong nhất là bố trí font chữ:Thiết kế web phải " Đồng nhất font":
Trong thiết kế web quy ước kiểu font, kích cỡ font thông nhất như một cuốn sách xuyên suốt.
Nổi bật tiêu đề nội dung:
Tiêu đề nội dung trên trang web bố trí nổi bật hơn về kích cỡ, kiểu,... nhưng mang tính thống nhất.
 
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377