12/04/2012 12:01:04 PM

Kiểm tra file mẫu trước khi gửi cho khách hàng

(Lượt xem: 4608)
Copy file mẫu về dùng là việc làm cơ bản!

Ngoài ra, chúng ta phải kiểm tra lại xem file đó có đúng là bản mẫu không. 

  • Em dùng file mẫu bản đề án trên máy chủ để soạn đề án gửi khách hàng, nhưng lại lỡ lưu đè lên file mẫu trên máy chủ mất rồi.
  • Các file mẫu lưu trên máy chủ là để cho mọi người cùng sử dụng. Cậu phải copy về dùng chứ.
  • Đó là lỗi bất cẩn của em. Nhưng nếu không biết và cứ để nguyên file đó trên máy chủ thì mọi người trong công ty sẽ tưởng là file mẫu rồi lấy về sử dụng mất. Trong đó mà chứa thông tin về khách hàng nào là phiền phức lắm.
  • Đúng vậy. Nếu mọi người nghĩ rằng đó là file mẫu rồi và cứ thế copy về dùng thì quả thật hối không kịp. Thế nên khi dùng file mẫu gửi cho khách hàng thì trước tiên phải kiểm tra lại xem đó có thật sự là bản mẫu hay không.

Lời khuyên:

Trong thực tế cũng có những trường hợp đặt tên file là "Mẫu...". Vì thế nhiều khi người dùng cứ thế gửi qua e-mail cho khách hàng mà không kiểm tra lại nội dung bên trong, phải sau khi gửi xong mới biết đó không phải là file mẫu và bên trong có dữ liệu thực. Chúng ta phải kiểm tra lại xem file mẫu có thật sự là mẫu hay không, và lúc nào cũng phải copy lại trước khi dùng file đó. Ngoài ra hãy tập thói quen đồi tên file trước rồi mới nhập dữ liệu vào bản mẫu mới copy về. Khi đó chúng ta sẽ không gặp phải sai lầm khi bất cẩn lưu đè file nữa.
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377