17/03/2012 18:14:57 PM

Định giá tên miền – định giá website

(Lượt xem: 18582)
Phương pháp định giá tên miền của Topweb

Khi mua bán tên miền, nhiều broker chào giá rất cao không sát với trị giá thật của nó. Các doanh nghiệp hay cá nhân khi mua tên miền cũng rất lúng túng không biết làm cách nào để xác định đúng trị giá của tên miền hay website. Topweb xin giới thiệu chuẩn đánh giá trị giá tên miền (Không bao gồm code+data) như sau

Đối với tên miền vừa hết hạn hay đang duy trì ở dạng Park hoặc nội dung đơn giản :

Page rank Trị giá (USD) Search volume Trị giá
5 300 Trên 10.000 300
4 200 Trên 5000 150
3 100 Trên 1000 50
2 50 Trên 500 30
1 25 Trên 300 10
Miss Typo Trị giá Tên miền thương hiệu/ từ khóa Trị giá
Trên 1000 300 Mức 1: Tên miền thương hiệu 100 – 2000 USD tùy theo thương hiệu
Trên 500 200 Mức 2 : Key domain có adword bid 50 USD – 200 USD tùy theo lĩnh vực
Trên 300 100 Mức 3 : Đẹp và đã có .vn tương đương 30 USD
Trên 100 25 Mức 4 : Đã có .vn tương đương 10 USD
Domain Age Trị giá Site archive Trị giá
Trên 5 năm 50 USD Liên tục trên 2 năm 100 USD
Trên 3 năm 30 USD Liên tục trên 1 năm 50 USD
Trên 2 năm 10 USD Trên 2 năm nhưng không liên tục 20 USD

Đối với các Tên miền đã hoạt động liên tục thì tính thêm các chỉ số sau

Alexa Rank Trị giá Keywords Top on Search (Chỉ tính 1) Trị giá
Dưới 10.000 TG Phụ thuộc vào ngành nghề Có key đứng top 3 từ những key adword bid hoặc
các trường hợp dưới đây :
Adwords budget các key hàng tháng x 12
Dưới 100.000 TG 1000 USD – 10K Có key đứng top 3  từ search value trên 100K Số key x 1000 USD
Dưới  500.000 TG 200 USD – 1000 USD Có key đứng top 3  từ search value trên 50K Số key x 500 USD
Dưới 1 Tr 100 USD – 500 USD Có key đứng top 3  từ search value trên 10K Số key x 50 USD
Dưới 5 tr 20 USD – 200 USD
Dưới 10 triệu 10 – 100 USD

Nếu các cách tính trên vẫn là khó với Doanh nghiệp thì chúng tôi sẽ định giá tên miền hay website cho các quý vị theo các gói dịch vụ tư vấn tên miền ở trong website này

  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377