20/10/2011 15:16:19 PM

Tạo hiệu ứng với jquery trong thiết kế web

(Lượt xem: 5987)
Bạn đã biết tới rất nhiều plugin của jQuery cho phép bạn tạo các slideshow với nhiều hiệu ứng đẹp, chuyên nghiệp. Cách sử dụng cũng dễ dàng, thậm chí không cần biết viết mã javascript. Hello SyntaxHighlighter Bạn đã biết tới rất nhiều plugin của jQuery cho phép bạn tạo các slideshow với nhiều hiệu ứng đẹp, chuyên nghiệp. Cách sử dụng cũng dễ dàng, thậm chí không cần biết viết mã javascript. Nhưng nếu bạn muốn học cách viết một slideshow của riêng mình thì bài viết này dành cho bạn, bài hướng dẫn làm slideshow dạng đơn giản nhất với jQuery.
Bắt đầu với mã HTML và CSS

<div class="neoslideshow">
   <img src="demopic/simpleslideshow/1.jpg" width="500" height="260" />
   <img src="demopic/simpleslideshow/2.jpg" width="500" height="260" />
  <img src="demopic/simpleslideshow/3.jpg" width="500" height="260" />
  <img src="demopic/simpleslideshow/4.jpg" width="500" height="260" />
  <img src="demopic/simpleslideshow/5.jpg" width="500" height="260" />
 </div>

Dùng CSS đặt tất cả các ảnh vào cùng một vị trí

.neoslideshow {position:relative; width:500px; height:260px;}
   .neoslideshow img {position:absolute;left:0; top:0;}

Slideshow sử dụng hiệu ứng fadein và fadeout có sẵn trong jQuery. Trước hết, bạn cần ẩn tất cả các ảnh trừ ảnh đầu tiên (Bạn có thể xem lại bài 4: hướng dẫn chọn element nâng cao)

$('.neoslideshow img:gt(0)').hide();

Tiếp theo, đặt thời gian để chuyển ảnh (mỗi ảnh sẽ dừng lại 4 giây)

setInterval(function(){ },4000);

Bắt đầu với hiệu ứng chuyển ảnh: FadeOut ảnh đang hiện, fadeIn ảnh tiếp theo

$('.neoslideshow :first-child').fadeOut()
   .next('img').fadeIn()

Tới đây thì có một vấn đề là mã javascript ở trên luôn luôn chọn ảnh đầu tiên trong slideshow để ẩn và chọn ảnh tiếp theo để hiện. Ta sẽ xử lý bằng cách chuyển ảnh đầu tiên (vừa bị ẩn đi) xuống vị trí cuối cùng sau khi chạy hiệu ứng

.appendTo('.neoslideshow')

Như vậy, mã sử dụng sẽ là:

view source
print?
   $(function() {
       $('.neoslideshow img:gt(0)').hide();
       setInterval(function(){
          $('.neoslideshow :first-child').fadeOut()
             .next('img').fadeIn()
             .end().appendTo('.neoslideshow');},
         4000);
    })

Kiến thức thiết kế web bổ ích cho bạn hãy cũng học và thực nghiệm với jquery


  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377