27/09/2011 10:59:11 AM

Javacrip tạo Lịch Và Đồng Hồ

(Lượt xem: 4455)
Rất nhiều các web đang có các hiệu ứng site mở rộng rất đẹp,Topweb sẽ đưa ra cho bạn 1 số thiết kế web, để user ghé thăm trang web của các bạn có thể xem giờ và lịch thì bạn chỉ cần chèn đoạn script sau vào trước thẻ :Để user ghé thăm trang web của các bạn có thể xem giờ và lịch thì bạn chỉ cần chèn đoạn script sau vào trước thẻ :
<script language=javascript>
var dayarray=new Array("Chủ nhật","Thứ 2","Thứ 3","Thứ 4","Thứ 5","Thứ 6","Thứ 7")
var montharray=new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09" ,"10","11","12")
function getthedate(){
var mydate=new Date()
var year=mydate.getYear()
if (year < 1000)
year+=1900
var day=mydate.getDay()
var month=mydate.getMonth()
var daym=mydate.getDate()
if (daym<10)
daym="0"+daym
var hours=mydate.getHours()
var minutes=mydate.getMinutes()
var seconds=mydate.getSeconds()
var dn="AM"
if (hours>=12)
dn="PM"
if (hours>12){
hours=hours-12
}
if (hours==0)
hours=12
if (minutes<=9)
minutes="0"+minutes
if (seconds<=9)
seconds="0"+seconds
//change font size here
var cdate="<small><font color='ffffff' face='tahoma'><b>"+dayarray[day]+", "+daym+"."+montharray[month]+"."+year+" - "+hours+":"+minutes+":"+seconds+" "+dn
+"</b></font></small>"
if (document.all)
document.all.clock.innerHTML=cdate
else if (document.getElementById)
document.getElementById("clock").innerHTML=cdate
else
document.write(cdate)
}
if (!document.all&&!document.getElementById)
getthedate()
function goforit(){
if (document.all||document.getElementById)
setInterval("getthedate()",1000)
}
</script>

* Trong thẻ <body> bạn chèn thêm thuộc tính sau :
onload=goforit(); vào thẻ <body>

VD :
<body style="MARGIN: 0px" bgColor=#006699 onload=goforit();>

* Chèn sau thẻ <body> hoặc vị trí cần đặt đồng hồ thì bạn chèn script sau :
<p id=clock ></p>

--> Bạn nhớ chọn màu nền là màu khác màu WHITE thì mới thấy nha bạn.
**** Cách thay đổi text AM thành Buồi Sáng và PM thành buổi chiều ****
tìm dòng :
var dn="AM"
thay bằng :
var dn="Buổi sáng"
tìm dòng :
dn="PM"
thay bằng :
dn="Buổi chiều"

Topweb sẽ mang đến cho bạn những kiến thức thiết kế web bổ ích .và có cần thông tin gì hãy liên lạc với chúng tôi
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377