03/09/2012 00:15:50 AM

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

(Lượt xem: 10066)
Thông thường giao diện của các website thương mại điện tử (e-commerce website) bị coi là thiếu hấp dẫn. Cảm giác chung về các giao diện này là khá bừa bộn và lộn xộn so với các kiểu giao diện khác. Tất nhiên, yếu tố bán được hàng là quan trọng nhất đối với các website này chứ không phải giao diện đẹp là số một.

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Me & Mommy-to-be

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Bridge 55

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Free People

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

UNIQLO

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Big Brown Box

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Junstil

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Little Catwalk

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Shoon

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Keedo

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Bagolitas

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Shop Curious

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Itself

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

La Llevo Puesta

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

CellyShop

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Wunderbloc

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Rock Pillars

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Tilly Moss

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Cacties

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Bad Designer Threads

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

La Licious

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Mozilla Store

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Habitat Shoes

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

A Better Tomorrow

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Jungle Crazy

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Subnormals

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Bored

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Brand Neusense

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Bras & Honey

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Lanx

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Martique

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Oraya

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Costume Studio

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Galante

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Von Dutch

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Bonjour Mon Coussin

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Red is White

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Composition

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Wire & Twine

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Mouse to Minx

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Like.com

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Fugitive Toys

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

One Horse Shy

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Cosmicsoda

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Threadless

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

evelMerch

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

ShoeGuru

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Urban Originals

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Emptees

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

Mia & Maggie

Top giao diện website thương mại điện tử đẹp (P1)

  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377