20/03/2012 09:53:44 AM

Dropdown menu đẹp bằng Jquery & CSS cho thiết kế website

(Lượt xem: 5232)
Menu là một phần không thể thiếu trong các website. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn 1 bộ dropdown menu cực đẹp dựa trên nền Jquery & CSS. Hãy xem ví dụ sau để có thể thiết kế 1 menu đẹp cho website của bạn.

Bước 1: Phần HTML

Tạo đoạn mã sau bằng HTML

<ul class="topnav">
<li><a href="#">Home</a></li>
<li>
<a href="#">Tutorials</a>
<ul class="subnav">
<li><a href="#">Sub Nav Link</a></li>
<li><a href="#">Sub Nav Link</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<a href="#">Resources</a>
<ul class="subnav">
<li><a href="#">Sub Nav Link</a></li>
<li><a href="#">Sub Nav Link</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">About Us</a></li>
<li><a href="#">Advertise</a></li>
<li><a href="#">Submit</a></li>
<li><a href="#">Contact Us</a></li>
</ul>


Bước 2: Phần CSS
Nhúng đoạn CSS sau vào giữa thẻ <head>

ul.topnav {
list-style: none;
padding: 0 20px;
margin: 0;
float: left;
width: 920px;
background: #222;
font-size: 1.2em;
background: url(topnav_bg.gif) repeat-x;
}
ul.topnav li {
float: left;
margin: 0;
padding: 0 15px 0 0;
position: relative; /*--Declare X and Y axis base for sub navigation--*/
}
ul.topnav li a{
padding: 10px 5px;
color: #fff;
display: block;
text-decoration: none;
float: left;
}
ul.topnav li a:hover{
background: url(topnav_hover.gif) no-repeat center top;
}
ul.topnav li span { /*--Drop down trigger styles--*/
width: 17px;
height: 35px;
float: left;
background: url(subnav_btn.gif) no-repeat center top;
}
ul.topnav li span.subhover {background-position: center bottom; cursor: pointer;} /*--Hover effect for trigger--*/
ul.topnav li ul.subnav {
list-style: none;
position: absolute; /*--Important - Keeps subnav from affecting main navigation flow--*/
left: 0; top: 35px;
background: #333;
margin: 0; padding: 0;
display: none;
float: left;
width: 170px;
border: 1px solid #111;
}
ul.topnav li ul.subnav li{
margin: 0; padding: 0;
border-top: 1px solid #252525; /*--Create bevel effect--*/
border-bottom: 1px solid #444; /*--Create bevel effect--*/
clear: both;
width: 170px;
}
html ul.topnav li ul.subnav li a {
float: left;
width: 145px;
background: #333 url(dropdown_linkbg.gif) no-repeat 10px center;
padding-left: 20px;
}
html ul.topnav li ul.subnav li a:hover { /*--Hover effect for subnav links--*/
background: #222 url(dropdown_linkbg.gif) no-repeat 10px center;
}

Bước 3: Phần JQUERY
Nhúng đoạn javascript sau vào giữa thẻ <head>, trên đoạn CSS ta vừa nhúng.

<script type="text/javascript" src="/<a href="view-source:http://code.jquery.com/jquery-latest.js">http://code.jquery.com/jquery-latest.js<;;/a>"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$("ul.subnav").parent().append("<span></span>");
//Only shows drop down trigger when js is enabled - Adds empty span tag after ul.subnav
$("ul.topnav li span").click(function() {
//When trigger is clicked...
//Following events are applied to the subnav itself (moving subnav up and down)
$(this).parent().find("ul.subnav").slideDown('fast').show();
//Drop down the subnav on click
$(this).parent().hover(function() {
}, function(){
$(this).parent().find("ul.subnav").slideUp('slow');
//When the mouse hovers out of the subnav, move it back up
});
//Following events are applied to the trigger (Hover events for the trigger)
}).hover(function() {
$(this).addClass("subhover");
//On hover over, add class "subhover"
}, function(){  //On Hover Out
$(this).removeClass("subhover");
//On hover out, remove class "subhover"
});
});
</script>

 
Chú ý: Nếu trình duyệt web của bạn có bật javascript, menu sẽ chạy như sau

Nếu trình duyệt không bật javascript, sẽ có dạng như sau:

Bạn có thể tải đoạn mã chúng tôi đã làm sẵn để tham khảo tại địa chỉ:
Hướng dẫn thiết kế menu web bằng Jquery & CSS
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377