19/03/2012 09:08:32 AM

Thủ thuật bo tròn hình ảnh trong thiết kế website mà không phải xử lý photoshop

(Lượt xem: 4409)
Một vấn đề với thuộc tính border-radius là Firefox không hiển thị đúng khung tròn ở trên ảnh. Có một cách là sử dụng thẻ span bao quanh thẻ img và sử dụng thuộc tính background-image.

Mục tiêu
Mục tiêu là có thể tạo được ảnh như hình bên dưới
 
Vấn đề
Các trình duyệt đều không hỗ trợ việc hiển thị mềm và mượt như mục tiêu đưa ra. Webkit hiển thị khung tròn nhưng không hỗ trợ khối đổ bóng, còn firefox thì khung bo tròn không hiển thị.

Thủ thuật CSS
Bạn có thể xử lý vấn đề trên rất đơn giản: bo tròn 1 thẻ span bên ngoài thẻ image. Đặt ảnh là hình nền của span, sau đó ẩn ảnh đi (có thể dùng opacity : 0 hoặc display : none). Tác giả dùng
Sử dụng jQuery 

Chúng ta sẽ sử dụng jQuery để tự động thêm thẻ span. Đoạn mã dưới sẽ tự động tìm tất cả các phần tử có class .rounded và thêm thẻ span ra bên ngoài. Sau đó sẽ thêm thuộc tính background, width, height và đặt opacity: 0 cho ảnh gốc.


$(document).ready(function(){
$(".rounded").load(function() {
$(this).wrap(function(){
return '<span class="' + $(this).attr('class') + '" style="background: url('/ + $(this').attr('src') + ') no-repeat center center; width: ' + $(this).width() + 'px; height: ' + $(this).height() + 'px;" />';
});
$(this).css("opacity","0");
});
});


 Mã CSS3

rounded {
display: inline-block;
border: solid 1px #000;
overflow: hidden;
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
-webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4);
-moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4);
box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4);
}


 Đoạn mã trên hoạt động với tất cả các kích thước ảnh, không có yêu cầu đặc biệt khác & bạn có thể sử dụng kèm với các mã CSS khác.
Download
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377