09/03/2012 22:07:06 PM

Khởi đầu với Windows Server 2008 Server Core

(Lượt xem: 4817)

Server Core là hình thức cài đặt Windows dạng rút gọn. Nghĩa là, sau khi đã cài đặt thành công, bạn triển khai và quản trị các dịch vụ trên Windows như: Active Directory, DNS Server, DHCP Server… hoàn toàn bằng giao diện dòng lệnh

Quản Trị Mạng - Server Core là hình thức cài đặt Windows dạng rút gọn. Nghĩa là, sau khi đã cài đặt thành công, bạn triển khai và quản trị các dịch vụ trên Windows như: Active Directory, DNS Server, DHCP Server… hoàn toàn bằng giao diện dòng lệnh.

1. Cài đặt Server Core

Windows Server 2008 Server Core yêu cầu cấu hình tối thiểu khá nhẹ với CPU 1 GHz (x86) hoặc 1.4 GHz (x64), RAM 512 MB và HDD 2 GB. Các bước cài đặt tương tự như Windows Server 2008 Full installation.

2. Cấu hình cơ bản Server Core

Điền địa chỉ IP

Trước tiên, bạn sử dụng lệnh netsh interface ipv4 show interfaces để xem id của card mạng.
Tiếp theo, bạn thực hiện lệnh netsh interface ipv4 set address để điền địa chỉ id cho card mạng với id vừa tìm được ở trên. Ví dụ:

netsh interface ipv4 set address name=3 source=static address=192.168.1.6 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1.

Sau khi thiết lập xong, bạn nên sử dụng lệnh ipconfig để kiểm tra.

Join domain

Server Core hỗ trợ bạn join (kết nối) máy tính vào domain với lệnh netdom. Chẳng hạn, để join máy tính vào domain huesoft.com, bạn thực hiện lệnh như sau:

netdom join %computername% /domain:huesoft.com /userd:hoanghac /passwordd:********

Trong đó, %computername% là biến lưu thông tin về tên máy tính, /domain dùng để chỉ định tên miền sẽ kết nối vào, /userd và /passwordd là các tham số liên quan đến tên và mật khẩu của người quản trị. Khi hoàn thành việc kết nối, bạn cần khởi động lại máy tính.

Để disjoin máy tính khỏi domain, bạn thực hiện lệnh netdom remove %computername%.

3. Triển khai các dịch vụ trên Server Core

Trong phần này, chúng ta thực hiện các lệnh để triển khai dịch vụ DHCP trên Server Core. Để cài đặt dịch vụ, bạn thực hiện lệnh:

Start /w ocsetup DHCPServerCore

Để cấu hình và khởi động dịch vụ, bạn thực hiện các lệnh sau:

sc config dhcpserver start= auto
net start dhcpserver

Tiếp theo, bạn sử dụng lệnh netsh tại cửa sổ dòng lệnh hoặc quản trị từ xa bằng cửa sổ DHCP trên Windows Server 2008. Và để loại bỏ dịch vụ DHCP trên Server Core, bạn thực hiện lệnh:

start /w ocsetup DHCPServerCore /uninstall

Để tham khảo chi tiết về các lệnh liên quan đến Server Core, bạn truy cập địa chỉ này.

  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377