13/03/2012 19:24:57 PM

Khắc phục lỗi Invalid signature error BADSIG

(Lượt xem: 4336)

Sau khi sử dụng Ubuntu được một thời gian, hệ điều hành sẽ tự động tải các gói cập nhật về hệ thống, sau đó yêu cầu người sử dụng nâng cấp phần mềm, ứng dụng bên trong. Hoặc thông thường, người sử dụng sẽ thực hiện quá trình này bằng cách gõ lệnh sau trong Terminal...

Quản Trị Mạng - Sau khi sử dụng Ubuntu được một thời gian, hệ điều hành sẽ tự động tải các gói cập nhật về hệ thống, sau đó yêu cầu người sử dụng nâng cấp phần mềm, ứng dụng bên trong. Hoặc thông thường, người sử dụng sẽ thực hiện quá trình này bằng cách gõ lệnh sau trong Terminal:

sudo apt-get clean 
sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade

Trong đó, lệnh clean hầu như không thực hiện chức năng gì cả, và sudo apt-get update sẽ đi kèm với thông báo lỗi như sau: 

Reading package lists... Done
W: A error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://extras.ubuntu.com oneiric Release: The following signatures were invalid: BADSIG 16126D3A3E5C1192 Ubuntu Extras Archive Automatic Signing Key <ftpmaster@ubuntu.com>
 
W: A error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.canonical.com oneiric Release: The following signatures were invalid: BADSIG 40976EAF437D05B5 Ubuntu Archive Automatic Signing Key <ftpmaster@ubuntu.com>
 
W: GPG error: http://ppa.launchpad.net oneiric Release: The following signatures were invalid: BADSIG E0319082F37F3AB0 Launchpad fixes for aprsd
W: GPG error: http://ppa.launchpad.net oneiric Release: The following signatures were invalid: BADSIG 73AD8184264CE9C6 Launchpad PPA for Simon Schneegans
W: GPG error: http://ppa.launchpad.net oneiric Release: The following signatures were invalid: BADSIG DFB844B8BB91632D Launchpad PPA for Weather Indicator Team
W: A error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://ppa.launchpad.net oneiric Release: The following signatures were invalid: BADSIG C2518248EEA14886 Launchpad VLC
 
W: Failed to fetch http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dists/oneiric/Release  
 
W: Failed to fetch http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/oneiric/Release  
 
W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/webupd8team/gnome3/ubuntu/dists/oneiric/Release  
 
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

Bạn có để ý đến những dòng ở phía cuối bảng thông báo lỗi, đó chính là những phần quan trọng nhất và chúng ta sẽ phải chú ý để rút ra phương án khắc phục phù hợp. Cụ thể nó là:

W: A error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://extras.ubuntu.com oneiric Release: The following signatures were invalid: BADSIG 16126D3A3E5C1192 Ubuntu Extras Archive Automatic Signing Key <ftpmaster@ubuntu.com>

Và đây là lỗi thường gặp xảy ra trong quá trình cập nhật Ubuntu: Invalid signature error BADSIG.

Để khắc phục, các bạn hãy mở Terminal và lần lượt gõ những dòng lệnh dưới đây vào: 

sudo apt-get clean 
cd /var/lib/apt 
sudo mv lists lists.old 
sudo mkdir -p lists/partial 
sudo apt-get clean 
sudo apt-get update

Sau đó, vấn đề của chúng ta đã được khắc phục, và Update Manager sẽ hoạt động bình thường trở lại. Chúc các bạn thành công!

  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên





Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377