13/03/2012 19:24:53 PM

Hướng dẫn cài đặt Oracle trên CentOS 6.2 Server

(Lượt xem: 4878)

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách cài đặt và triển khai Oracle trên nền tảng CentOS 6.2 Server. Những thao tác được mô phỏng ở đây cũng có thể áp dụng trong trường hợp triển khai Oracle Database Server hoặc Oracle Fusion Middleware Suite đối với hệ thống có nhiều server khác nhau...

Quản Trị Mạng - Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách cài đặt và triển khai Oracle trên nền tảng CentOS 6.2 Server. Những thao tác được mô phỏng ở đây cũng có thể áp dụng trong trường hợp triển khai Oracle Database Server hoặc Oracle Fusion Middleware Suite đối với hệ thống có nhiều server khác nhau.

Để thực hiện, các bạn cần phải chuẩn bị một số điều kiện như sau:

 • Ổ lưu trữ USB với dung lượng trống tối thiểu là 4 GB.
 • Máy tính có khả năng chạy được hệ điều hành 64 bit, dung lượng bộ nhớ RAM và ổ cứng cao.
 • Có kết nối Internet tới repository hoặc mirror của CentOS.
 • Máy tính client sử dụng hệ điều hành Linux với phiên bản Desktop của CentOS, Debian, Ubuntu... + Gnome, KDE...

Tiếp theo, các bạn tải bản iso DVD CentOS 6.2 64 bit tại đây với dung lượng khoảng 4.1 GB, bản minimal – 322 MB tại đây, netstall – 227 MB, LiveCD – 698 MB hoặc LiveDVD – 1.6 GB. Trong bài thử nghiệm này chúng tôi sử dụng bản 4.1 GB. Lưu trữ file iso vào ổ USB bằng cách này, sau đó kết nối USB với máy server và khởi động bằng chế độ USB Boot.

Màn hình cài đặt CentOS hiển thị, chúng ta chọn Server > Customize. Chọn tiếp phân vùng schema phụ thuộc vào cấu hình phần cứng của máy tính, ví dụ 6 GB RAM và 2 ổ cứng 500GB HDD:

/    ext4   60GB  
/boot ext4 130M
/home xfs ~403GB
/opt xfs ~240GB
/var xfs ~210GB
swap swap 12GB
 

Tại các bước thiết lập tiếp theo, các bạn hãy chắc chắn rằng không lựa chọn bất cứ thành phần Desktop nào, ssh phải được cài đặt, khởi tạo mật khẩu root. Khi hoàn tất quá trình này, khởi động lại và đăng nhập bằng tài khoản root, kiểm tra lại ssh có hoạt động hay không bằng lệnh:

$ ssh localhost

Ở chế độ mặc định, eth0 sẽ bị tắt – disable. Chúng ta có thể thay đổi thiết lập bằng cách:

 - Đăng nhập dưới tài khoản root.

 - Tùy chỉnh /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 sao cho giống với phần thông tin dưới đây:

DEVICE="eth0"
HWADDR="00:1C:C0:95:59:55"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"
NETWORK=192.168.192.0
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=192.168.192.201
GATEWAY=192.168.192.1
DNS1=192.168.192.2
DNS2=192.168.192.2
PEERDNS="yes"

Khởi động lại daemon network và kiểm tra kết nối bằng lệnh ping hoặc công cụ hỗ trợ khác.Việc tiếp theo cần làm ở đây là gán thêm tài khoản sudoer – ví dụ bozz:

 - Đăng nhập bằng tài khoản root.

 - Tạo mới tài khoản và gán vào nhóm wheel:

$ adduser -G wheel bozz

 - Thay đổi /etc/sudoers và bỏ chú thích tại tất cả các dòng bắt đầu với %wheel, chẳng hạn như sau:

%wheel  ALL=(ALL)    ALL

 - Đăng xuất và đăng nhập bằng tài khoản bozz vừa tạo, kiểm tra mức phân quyền của sudoer:

$ sudo ls -hal

Lưu ý rằng kể từ thời điểm này, chúng ta sẽ chỉ sử dụng bozz thay vì root. Tiếp theo, thiết lập repository CentOS qua LAN mirror bằng cách:

 - Đảm bảo rằng chúng ta vẫn đang kết nối tới LAN mirror, chẳng hạn như: http://mirrors.home.dev/centos bằng lệnh:

$ pushd /tmp
$ wget http://mirrors.home.dev/centos
$ popd

 - Tạo mới file repo tại đường dẫn: /etc/yum.repos.d/CentOS-Mirror.repo

$ sudo nano /etc/yum.repos.d/CentOS-Mirror.repo

 - Cấu hình các thành phần dưới đây trỏ tới mirror:

[base]
name=CentOS-$releasever - Base
baseurl=http://mirrors.home.dev/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=0

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
baseurl=http://mirrors.home.dev/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=0
#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
baseurl=http://mirrors.home.dev/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=0

 - Đặt ký hiệu chú thích # tại tất cả các dòng trong /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo hoặc xóa file repo đó.

 - Cập nhật hệ thống qua mirror:

$ sudo yum update

 • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb
Tài nguyên

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377