17/10/2011 14:13:15 PM

web 3.0 là gì?

(Lượt xem: 8856)
Đây là vấn đề mà người ta vẫn tranh cãi ở khắp mọi nơi, thực chất không có định nghĩa chính xác, rõ ràng về Web 2.0. Điều này là tất nhiên vì Web không phải là một phần mềm do một công ty hay tổ chức nào tạo ra mà nó là một tập hợp rất nhiều công nghệ xoay quanh một cái chuơng trình hiển thị là Browser.Đây là vấn đề mà người ta vẫn tranh cãi ở khắp mọi nơi, thực chất không có định nghĩa chính xác, rõ ràng về Web 2.0. Điều này là tất nhiên vì Web không phải là một phần mềm do một công ty hay tổ chức nào tạo ra mà nó là một tập hợp rất nhiều công nghệ xoay quanh một cái chuơng trình hiển thị là Browser.
Về cơ bản, đói với một phần mềm, khi chuyển từ 1.0 sang 2.0 tức là phải có một biến đổi to lớn về công nghệ, về mục đích, tính năng. Vậy gọi là Web 2.0 có nghĩa đó là một biến đổi lớn so với "Web 1.0".
Về mặt mục đích, Web2.0 hướng tới cộng đồng, có nghĩa là nội dung sẽ không do một cá nhân tổ chức nào đấy đưa lên một cách độc quyền mà là do chính những người sử dụng tạo ra (như YouTube, Wikipedia).
Về mặt kỹ thuật, Web2.0 sử dụng những công nghệ như Ajax, XHTML, Microformat ... để giúp cho những úng dụng Web đuợc thể hiện trơn tru hơn và có thể đem so sánh với những ứng dụng desktop. Một xu hướng kỹ thuật tận dụng tính chất cộng đồng của Web2.0 là Mashup, xu hướng này hình thành những ứng dụng khai thác thông tin từ những nguồn thông tin có sẵn để đưa ra một kết quả tổng hợp hoặc một cái nhìn khác về những thông tin nhận đuợc (vd TagTV giúp tìm kiếm cả trên Flickr lẫn YouTube, biết rằng một cái thuộc sở hữu của Yahoo còn một của Google)
Web động chì là một thuât ngữ chỉ các trang web đuợc tạo thành với thông tin lấy từ các cơ sở dữ liệu, khác với web "tĩnh" chỉ là một tập hợp những trang HTML.
Còn Web 3.0 thì như Topweb nói, có khác biệt cơ bản với 2.0 là về băng thông, nói chung đó cũng chỉ là một cách gọi, tương tự như mạng 2G với mạng 3G.

Topweb đã đi theo công nghê mới này.Với web 3.0 Topweb hi vọng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mới cho thiết kế web
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377