12/07/2012 12:12:15 PM

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng

(Lượt xem: 5611)
Topweb tư vấn thiêt kế web cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng


Trung tâm Hỗ trợ phát triển Nguồn lực tài chính cộng đồng là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam, quyết định thành lập số 178/QĐ/KHVN ngày 6/4/2007

Sau hơn 3 năm thành lập, CFRC đã thành công trong việc hỗ trợ 3 quỹ phụ nữ - trước đây hoạt động chính là thực hiện các chương trình tiết kiệm tín dụng của Hội phụ nữ - thành 3 quỹ xã hội.

Chúng tôi tin tưởng vào cơ hội và quyền lợi ngang bằng cho tất cả mọi người trong việc tham gia các dịch vụ xã hội cũng như tiếp cận thông tin, đặc biệt với nhóm đối tượng phụ nữ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số hay nhóm người gặp thiệt thòi trong xã hội.


Trung tâm Hỗ trợ phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng
Địa chỉ: 29/6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 84-4-35737713 Fax: (84) 4 3573 7713
Email: cfrc@cfrc.vn
Website:
http://cfrc.vn
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377