15/08/2011 13:45:15 PM

Hỏi đáp máy chủ

(Lượt xem: 13494)
Khi server bị treo thì phải làm thế nào ?
Nhân Hòa có dịch vụ REBOOT tự động giúp khách hàng có thể reboot server từ xa mà không cần sử dụng cách mà các đơn vị khác đang làm là liên hệ tới nhà cung cấp nhờ reboot.

Khi có sự cố phần cứng việc xử lý ra sao ?
Chúng tôi lập tức thay thiết bị mới trong tròng vòng 24h đảm bảo dịch vụ thông suốt.

Tôi có mail server không?
IIS 6 có sẵn dịch vụ POP và SMTP. Tuy nhiên để có mail server chuyên nghiệp, bạn có thể cài đặt software riêng của mình.

Tôi có thể cài đặt software của tôi như MS SQL Server, Mail Server lên máy chủ của tôi?
Bạn có toàn quyền cài đặt các software cần thiết lên máy chủ của mình. Trong trường hợp lỗi phần mềm, bạn có thể yêu cầu Topweb cài đặt lại máy chủ. Chi phí cho mỗi lần cài đặt lại là 180.000đ cho VPS và 850.000đ cho Dedicated server.

Tôi quản lý máy chủ thuê ở Topweb như thế nào?
Sau khi setup xong server cho bạn. Topweb sẽ cung cấp đầy đủ thông tin quản trị server để bạn toàn quyền quản lý. Bạn có thể quản lý máy chủ của mình thông qua remote desktop connect. Bạn vào "StartProgramsAccessoriesRemote Desktop Connection" đối với hệ điều hành windows. Bạn có thể sử dụng putty để connect ssh đối với hệ điều hành linux.

Tôi có thể quản lý máy chủ thông qua Terminal Service không?
Terminal Service có sẵn trong các máy chủ Windows 2003 Standard Edition của chúng tôi. Windows 2003 Web Edition chỉ có tính Remote Desktop Administration.
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb